Information kring bredbandsutbyggnad

Umeå Energi arbetar just nu med planering och utbyggnad av bredband i Skeppsvik, Ytterboda, Ivarsboda och Ostnäs. I dagsläget har 349 fastigheter anmält intresse, fler kommer in och vi förväntar oss ca 200 anmälningar ytterligare. 
 
Nedgrävning av kanalisation kommer tidigast starta hösten 2017 och vara klart hösten 2018. Inkoppling av fastigheter planeras i november 2018 fram till april 2019.
 
De som har anmält sig kommer att få löpande information via mail. Har du ändrat mailadress, vänligen meddela Umeå Energi den nya via Anna, se kontaktuppgifter nedan. Löpande information finns även på Umeå Energis hemsida för bidragsområden:http://www.umeaenergi.se/bredband/landsbygdsprogrammet/fokusomrade-skeppsvik

Kontaktuppgifter till Anna Sundberg är:

Anna Sundberg, Affärskoordinator Bredband
Direkt 090-16 04 57 | Mobil 073-200 25 96
anna.sundberg@umeaenergi.se