Aktiviteter

Här presenteras olika aktiviteter som ordnas av föreningen. Här kan du också få tips och förslag på olika intresseområden som är särskilt attraktiva i Skeppsviks närområde.

Se även under fliken "Senaste nyheter" på startsida när något är pågång.

Skärgården är mycket grund och stenig och upplevs därför bäst i kajak eller på långfärdsskridskor eller skidor.
Kajak och Kanot finns att hyra både i Sävar för en unik tur nedströmns till havet, eller på plats i Skeppsvik.

Fler och fler upptäcker även Skeppsviks gynsamma förhållande för långfördsskridskor. Information brukar läggas ut på Facebook under IKSU-friluftsliv-långfärdsskridskor

I Sävarån och i det bräkta vattnet ut mot havet finns gott om fisk som t.ex. harr, öring och lax.  Restriktioner finns dock i nuläget inom fredningsområdet kring uppvandrande lax och öring. 

Nedströms Sävarån är vattnet lugnflytande och där finns stora chanser att få storvuxen abborre, gädda, och sik. Dessa arter kan du fiska fritt med giltigt fiskekort.

Läs mer i broschyren nedan. 

Skeppsviksskärgården har landets bästa drumlinlandskap i landhöjningsskärgård. Drumlinerna korsas av De Geer moräner, vilket är mycket ovanligt. Drumliner är långsträckta låga moränryggar som bildats under den senaste istiden. Här finns tydliga mönster som bildats när inlandsisen dragit sig tillbaka. 

För att bevara de höga naturvärden som beskrivits ovan beslutade Länsstyrelsen i Västerbotten 2014 att skydda nedre Sävarån som ett nytt naturreservat i Umeå.
Läs mer i utflyktguiden nedan.