Styrelse 2018

Ordförande: Håkan Iseklint. skeppsvik.sf@gmail.com

Sekreterare: Frida Norrman

Kassör: Sofie Jakobsson

Ledarmot: Dan Nilsson

Ledarmot: Kalle Österlund

Suppleang: Erik Karlsson

Suppleang: Tommy Eriksson

Webb/bildansvarig: Ann-Margrethe Iseklint, Dan Nilsson

Valberedning: Kenneth Jonsson och Ola Andersson

Revisorer: Kalle Bergström och Lena Stocksen

Vi uppdaterar ständigt vårt adressregister. För att kunna hålla registret fortsatt aktuellt är vi tacksamma om Du meddelar eventuella förändringar så snart som möjligt. Gärna via e-post till skeppsvik.sf@gmail.com

Medlemsavgiften är from 2019, 200 kr. Märk avi/inbetalning med adress & erat namn.
Plusgirokonto 67 42 47-2.